Ordre Fils

A la reunió amb el professorat que participa a l'activitat es va acordar l'ordre dels Fils. És el següent: